Om fotografen

FB i FB Foto står för Fredric Backlund och FB Foto är mitt företag.Efter ett helt liv som fotoinresserad bestämde jag mig våren 2005 att satsa mer på min hobby och startade i samband med detta mitt företag.FB Foto har sitt säte i Hammarstrand,Ragundakommun  i Jämtland